Αποκαλύψεις

1. Δεν κρυβόταν τελικά στην εποχή μας άγιοι μέσα στο ράσο, όπου τόσοι και τόσοι κατέφυγαν! Αυτό φάνηκε με το έσχατο κριτήριο του Οικουμενισμού και μάλιστα του αντίΧριστου συνέδριου Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016) 


2. Όταν προχωρήσεις το ‘μαχαίρι’ στο κόκκαλο, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (θέμα) και  δείξεις την Αλήθεια του Κυρίου αποκεκαλυμμένη σε κάποιον(-ους) τότε αυτοί αυθόρμητα, έστω και για λίγο, αφήνουν κατά μέρος την ‘τρελίτσα’ (ότι δήθεν δεν αντιλαμβάνονται τα (πνευματικά) θέματα) και έτσι αποκαλύπτονται…Αυτό ισχύει και περί των οικουμενιστικών.

3. Οικουμενισμός: κατασκεύασμα της Νέας Τάξης. Για την αποδόμηση της Ορθοδοξίας και την εξαφάνιση του Αληθινού Χριστού Κυρίου (της απαραχάρακτης Ορθοδοξίας) από τον κόσμο.

4. Έπειτα, μετά την ορθή κίνηση και μόνη υποχρεωτικά ενδεδειγμένη σήμερα (της αποτείχισης), υπερισχύει ο αθεράπευτος εγωισμόςκαι οίηση σε εκείνους που έτσι ορθά έπραξαν. Γι’αυτό παρατηρούνται έριδες και αποκλίσεις, Ας θεραπεύσουν συνεπώς εκτός από τον ορθό δόγμα και τον εγωισμό και οίησή τους.

5. Έτσι εμφανίζονται ποικίλοι αυτόκλητοι και επηρμένοι σωτήρες της Εκκλησίας στον χώρο της αποτείχισης, οι οποίοι και δυσχεραίνουν το έργο της με αρνητικές συνέπειες στην ανόρθωση της τραυματισμένης Ορθοδοξίας.