Ακρίβεια & Οικονομία

1. Οικονομία στην Εκκλησία είναι να μη υπακούς σε ό,τι ο Κύριος έχει θεσπίσει, αλλά να εισάγεις νέα αυθαίρετα θεσπίσματα

2. Η αντίστροφη ακρίβεια-οικονομία!!!!!!!! Δηλ. ποιούν ακρίβεια στα τυπικά (τυπολατρικά) και οικονομία(έκπτωση) στα δογματικά!!! Τέτοια αντιστροφή ποιούν οι οικουμενιστές και οι ακόλουθοί τους, δηλ. όσοι τους μνημονεύουν (στο Άγιο Όρος και όπου αλλού). Οι μεν οικουμενιστές ποιούν ακρίβεια σε τυπικά στοιχεία (γλώσσα κλπ.) για τα μάτια του κόσμου. Οι δε άλλοι για ποικίλους λόγους (βόλεμα, δειλία κλπ. κλπ.). Θα έπρεπε βέβαια ακρίβειες σε όλα να τηρούνται κατά το ‘ταύτα δε έδει ποιήσαι κακείνα μη αφιέναι’(Μτθ.κγ’,23). Αν όμως για κάποιο λόγο πρέπει να γίνει ανοχή κάποιας οικονομίας, ΕΠ’ΟΥΔΕΝΙ, δηλ. ΠΟΤΕ, δεν συγχωρείται ΟΥΤΕ ΚΑΤ’ΕΛΑΧΙΣΤΟ οικονομία (δηλ. έκπτωση) στα της Πίστεως δογματικά!!!

3. Για τους άλλους ακρίβεια, για τον εαυτό (τους) μας οικονομία;!...