Ορολογία
1. Ο όρος ‘αποτείχιση’ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά (;) στον 25ο κανόνα της ΠρωτοΔευτέρας Συνόδου (861).

2. Άλλο συγκριτική και άλλο συγκρητισμός. Ας μη συγχέονται! Η συγκριτική συγκρίνει στοιχεία για να βγάλει αποτελέσματα. Ο συγκρητισμός, από το ‘συγκρητίζω’ δηλ. ‘συν+Κρης’, σημαίνει αναμειγνύω θρησκείες.

3. Πας Οικουμενιστής (=) ψεύστης!!!