Τα πολύ επιγραμματικά


Τα πολύ επιγραμματικά για την μετά την αντίΧριστη σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016) εποχή.

1. Οι αποδομητές της Εκκλησίας αμφισβήτησαν και ανέτρεψαν τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας (με αποκορύφωση και πραγμάτωση του έργου τους στο αντίΧριστο συνέδριο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016)), αναμφισβητήτως!!! Αλλά αυτό απαγορεύεται να γίνεται στην Εκκλησία! Συνεπώς έθεσαν εαυτούς και την διοικούσα (δήθεν) Εκκλησία εκτός της όντως Εκκλησίας του Χριστού!!!! Και ας κόπτονται και διατείνονται με κάθε τρόπο (δηλ. με κάθε ψέμα) ότι αυτοί είναι οι ορθόδοξοι και η Ορθόδοξη Εκκλησία!... Αυτό κάνει πάντοτε ο διάβολος: αντιστρέφει…

2. Αυτό δηλ. είναι το σχέδιο δράσης του αντίΧριστου και των δούλων του (νεοταξιτών, αποδομητών, οικουμενιστών κλπ.): αντιστρέφουν δαιμονικά, δηλ. πρόστυχα και με θράσος, εκείνα που είναι δικά τους χαρακτηριστικά, ιδιότητες, εγκλήματα, παρανομίες κλπ. και τα αποδίδουν σε εκείνους που αθώοι και αμέτοχοι είναι ως προς αυτά. Αυτό κάνουν πλέον, στην σημερινή έσχατη εποχή με δαιμονικό θράσος, στα εκκλησιαστικά θέματα και χώρους. Αλλά και όπου αλλού ανακατεύονται

3. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει πλέον μόνο των 4 Πατριαρχείων (μετά την αντίΧριστη (σατανική) σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016)): Ρωσσίας, Γεωργίας, Αντιοχείας, Βουλγαρίας. Καθώς οι Ορθόδοξες Εκκλησίες αυτές δεν συμμετείχαν στην εν λόγω σύνοδο. Συνεπώς τίποτε δεν άλλαξε επίσημα στο δόγμα τους και τις παραδόσεις τους. Επίσης τίποτε αιρετικό δεν εισήχθη επίσημα στις Εκκλησίες της.
Αν και επιμολύνονται με την μνημόνευση και κοινωνία με τις υπόλοιπες 10 Οικουμενιστικές Εκκλησίες.
4. Οι 10 Αυτοκέφαλες πρώην Ορθόδοξες Εκκλησίες που παρέστησαν και υπέγραψαν στην αντίΧριστη σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016), είναι πλέον όχι Ορθόδοξες αλλά οικουμενιστικές. Δηλ. δεν είναι Εκκλησίες!!! Διότι εισήγαγαν επίσημα αιρέσεις στις Εκκλησίες τους και μάλιστα την παναίρεση του Οικουμενισμού.

5. Η αίρεση εισάγεται (επίσημα) στην Εκκλησία δια Συνόδου. Έτσι καθόρισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία (βλ. π.χ. Άγ.Θεόδωρο Στουδίτη (Επιστολή προς Θεόφιλο)).

6. ‘Ει τις βούλοιτο σωθήναι, προ πάντων αυτώ χρεία κρατήσαι την ορθόδοξον πίστιν∙ ην εάν μη τις αμόλυντον και άφθαρτον τηρήση, αιώνιον ευρήσει την απώλειαν.’ (Α΄ Οικουμενική Σύνοδος).

Μετάφραση: ‘Αν θα ήθελε κάποιος να σωθεί, πάνω από όλα αυτό είναι ανάγκη να κρατήσει: την ορθοδοξη πίστη• την οποία εάν δεν κρατήσει αμόλυντη και άφθαρτη, θα βρει αιώνια την απώλεια’ (Α΄ Οικουμενική Σύνοδος).

7. Δεν υπήρχε ΚΑΝΕΝΑΣ λόγος για να συνέλθει η σύνοδος αυτή! (Και όμως την προετοίμαζαν τουλάχιστον 85 χρόνια.)

8. Ο Κύριος και Δημιουργός του Παντός, ο Τριαδικός Θεός που δημιούργησε και όλους τους ανθρώπους, ο Οποίος αγάπη εστι, Εκείνος ‘θέλει πάντας σωθήναι’. Εκείνος λοιπόν βρίσκει τροπους (π.χ. δια των ασθενειών και θλίψεων) να σώσει αιώνια στον Παράδεισο τα παιδιά Του ακόμη και όταν μακρυά Του διάγουν. Εκείνοι που δεν σώζονται είναι όσοι δεν θέλουν: οι ευθείς αντίΧριστοι και οι κεκαλυμμένοι. Κεκαλυμμένοι αντίΧριστοι είναι κυρίως οι διώκτες του Χριστού δια των αιρέσεων και σήμερα πλέον δια της παναιρέσεως του Οικουμενισμού. Οι αιρετικοί και μάλιστα οι οικουμενιστές ποιούν την μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται από τον Θεό, δηλ. την βλασφημία κατά του Αγ.Πνεύματος (Μτθ.ιβ',31-32). Κεκαλυμμένοι αντίΧριστοι είναι και οι κάθε είδους εκσυγχρονιστές της Ορθόδοξης Πίστης, δηλ. οι κάθε είδους αποδομητές της, εκείνοι -με άλλα λόγια- που την γκρεμίζουν.

Όλοι οι προηγούμενοι βέβαια (οικουμενιστές, εκσυγχρονιστές κλπ.) διαβεβαιώνουν πάντοτε ότι αυτοί είναι οι ορθώς ευλαβείς, οι όντως θεολόγοι, οι (παντο)γνώστες, οι πραγματικοί πιστοί, οι στυλοβάτες ορθόδοξοι, ώστε πρόστυχα να εξαπατήσουν το ποίμνιο.

Αλλά δυστυχώς και οι συμβιβασμένοι μνημονευτές θα χάσουν τον Παράδεισο αν δεν μετανοήσουν και σταματήσουν την μνημόνευση και συν-κοινωνία με τους παναιρετικούς οικουμενιστές, και για τον απλούστατο εξής λόγο: διότι από φόβο, συμφέρον, ευκολία ή οποιονδήποτε άλλο λόγο συμβιβάζονται με την παναίρεση του Οικουμενισμού και τον ευλογούν (αφού σε κάθε Θ.Λειτουργία π.χ. ομολογούν ότι οι παναιρετικοί Οικουμενιστές αρχιερείς ‘ορθοτομούν’ τον λόγο της Αληθείας). Συνεπώς είναι και με τον Χριστό (όπως θέλουν να λένε) και με την αίρεση δηλ. τον αντίΧριστο. Άρα είναι και με το θερμό και με το ψυχρό. Δηλ. είναι χλιαροί. Αλλά τι διαγγέλλει ο Ίδιος ο Κύριος στην Αποκάλυψη;: ‘ούτως ότι χλιαρώς ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου.’(Αποκ. γ’,16).

9. Και θα βρεθείτε -όσοι συνεχίζετε να μνημονεύετε τον Βαρθολομαίο και τους συν αυτώ οικουμενιστές- να οδηγηθείτε στην Κόλαση εξαιτίας αυτών (Βαρθολομαίου κλπ.) των δόλιων φαρισαίων και άλλων φαρισαίων (κληρικών, ‘θεολόγων’, κλπ.) οι οποίοι για το συμφέρον τους και την σκοτοδίνη τους ξανασταυρώνουν τον Χριστό μεταποιώντας την Εκκλησία σε οικουμενιστική, δηλ. παναιρετική. Ή ακόμη κοιτώντας και ακολουθώντας τις Μονές του Αγ.Όρους και όχι τους κελιώτες Αγιορείτες που διαμαρτύρονται και διακόπτουν την κοινωνία με τον Βαρθολομαίο, οι οποίες Μονές δέσμιες βρίσκονται για οικονομικούς λόγους. Καθώς έχουν χρηματοδοτηθεί ως γνωστόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικουμενιστές τούς έχουν στο χέρι πλέον, απειλώντας τους ότι αν αντιδράσουν κατά του Οικουμενισμού θα τους ζητηθεί έλεγχος, αν αντιθέτως δεν αντιδράσουν, θα τους παρασχεθεί προστασία.

Και δεν σας νοιάζει για τον Χριστό ούτε για την καταδίκη από Εκείνον των αιρετικών, αλλά για την βόλεψή σας, τον φόβο και δόξα των ανθρώπων κλπ.

10. Αυτά που πιστεύουν και ομολογούν στις Ιερές Ακολουθίες (οι πιστοί που έχουν συμβιβαστεί με την παναίρεση του Οικουμενισμού και συνεχίζουν να μνημονεύουν και συν-κοινωνούν με τους παναιρετικούς Βαρθολομαίο και λοιπούς αρχιερείς που συνυπέγραψαν και αποδέχονται τα αντίΧριστα θεσπίσματα της συνόδου της Κρήτης) έχουν θεσπισθεί κυρίως από Οικουμενικές Συνόδους. Πώς λοιπόν κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι η σύνοδος Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016) έχει αλλοιώσει την πίστη των 10 Αυτοκεφάλων πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών;!...

11. Οι νεοταξίτες παναιρετικοί (εκσυγχρονιστές Οικουμενιστές) μπήκαν ως πειρατές μέσα στο καράβι της Εκκλησίας και κατόρθωσαν μέσα σε έναν αιώνα να ανατρέψουν την κατάσταση και να κάνουν παναιρετική την Ορθόδοξη Εκκλησία!!! Ακόμη το ποίμνιο όμως είναι σε θέση ισχύος, αυτό έχει την δύναμη! Για λίγο ακόμη. Ας πράξει το ορθό απέναντι στον Κύριο και ας αποτινάξει τους παναιρετικούς, ύπουλους και δόλιους, υπηρέτες του αντιΧρίστου.

12. Εκείνους, τους θεομάχους κάθε είδους, εμφανείς ή κεκαλυμμένους (αντιρρητές αντίΧριστους ευθείς ή κεκαλυμμένους) τους ‘φωτίζει’ ο αντίΧριστος διάβολος. Κεκαλυμμένοι αντίΧριστοι είναι κυρίως οι διώκτες του Χριστού δια των αιρέσεων και σήμερα πλέον δια της παναιρέσεως του Οικουμενισμού. Έξαρχος της παναίρεσης είναι ο φερόμενος ως Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (και οι πριν αυτόν νεοταξίτες Οικουμενικοί Πατριάρχες μετά το 1901). Μαζί με αυτόν και οι αρχιερείς των 10 Αυτοκέφαλων πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών. Όπως επίσης διώκτες κεκαλυμμένοι του απαραχάρακτου Χριστού και των γνήσιων δούλων του είναι και οι φερόμενοι ως καθηγητές Θεολογικών Σχολών (αλλά και νεοεποχίτες ‘θεολόγοι’ κατ’επάγγελμα) οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της αποδόμησης της Ορθοδοξίας και της πίστης των ανθρώπων δια των Θεολογικών Σχολών.

Χωρίς να το θέλουν γίνονται διώκτες και οι συμβιβασμένοι που συνεχίζουν μετά από την αντίΧριστη σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016) να μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο και τους αρχιερείς των 10 Αυτοκέφαλων πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών.

13. Ζητά αυτήν την ομολογία ο Κύριος (δηλ. την καταδίκη του συνεδρίου Κρήτης τον Ιούνιο 2016), η οποία είναι αυτονόητη και χωρίς κίνδυνο! Εκ καθέδρας μάλιστα βρίσκεται το ορθόδοξο στο φρόνημα ποίμνιο, αλλά δυστυχώς κανείς δεν την κάνει την ομολογία αυτή!!!

14.Γι’αυτό τέθηκε από τον Κύριο στην Εκκλησία δια των Πατέρων η μνημόνευση του επισκόπου στην Θ.Λειτουργία. Για να διακρίνεται τι πίστη έχει ο καθένας. Όποιον μνημονεύεις ομολογείς ότι έχεις την ίδια πίστη με εκείνον. Έτσι μνημονεύοντας τον Βαρθολομαίο ή οποιονδήποτε επίσκοπο από τις 10 Αυτοκέφαλες πρώην Ορθόδοξες Εκκλησίες (πριν δηλ. από την αντίΧριστη σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016)) ομολογείς ότι έχεις την ίδια πίστη (δηλ. παναίρεση) με εκείνους…

15. Η συμμετοχή στα μυστήρια των παναιρετικών (οικουμενιστών) είναι σε κάθε περίπτωση (είτε είναι άκυρα είτε έγκυρα) εις κατάκριση των συμμετεχόντων και για τους εξής λόγους:

Η τέλεση των μυστηρίων από τους παναιρετικούς είναι αντιποίηση (σε κάθε περίπτωση) των αληθών Μυστηρίων. Άρα και βλασφημία. Συνεπώς συμμετοχή σε εκείνα -των παναιρετικών οικουμενιστών- μυστήρια είναι αντιποίηση των πραγματικών Μυστηρίων και βλασφημία. Άρα είναι εις κατάκριμα των συμμετεχόντων. 

16. Η αίρεση δεν μπορεί να είναι κάτι κενό, αέρας ή φάντασμα κλπ. Η αίρεση έχει αρνητικά, καταστροφικά αποτελέσματα. Κάποιος μένει στο ότι η αίρεση δεν σώζει. Είναι κάτι πιο βαθύ και βαρύ. Η αίρεση καταστρέφει, καταδικάζει. Για τον λόγο αυτό επίσης τα μυστήρια των αιρετικών, νομίζουμε, είναι επίσης εις κατάκριμα (και όχι απλώς άκυρα).

17. Ακόμη και άκυρα να ήταν τα μυστήρια των παναιρετικών οικουμενιστών και πάλι θα ήταν θεομπαιξία η συμμετοχή τους σε αυτά.

18. Εσείς με (ανα)σταυρώσατε! Θα πει ο Κύριος πρώτα στους συμβιβασμένους με την παναίρεση του Οικουμενισμού -που μνημονεύουν δηλ. στην Θ.Λειτουργία και στις Ακολουθίες τον Βαρθολομαίο και τους επισκόπους των 10 πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών που συνυπέγραψαν μαζί του στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016- πιστούς (κληρικούς και λαϊκούς) της Εκκλησίας. Και έπειτα θα το πει στον Βαρθολομαίο και τους οικουμενιστές. Διότι το ποίμνιο, κλήρος και λαός, μπορούσε ανά πάσα στιγμή από το 1901 να εξοβελίσει την παναίρεση του Οικουμενισμού και όχι να την αφήσει να γιγαντώνεται!...

19. Οι πιστοί απέδειξαν σήμερα, μετά από αυτήν την σύνοδο στην Κρήτη, ότι αδιαφορούν για τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας (κατά το κοινώς λεγόμενο: τα έχουν γραμμένα στα παλιά τους τα παπούτσια). Αφού δεν νοιάζονται ουδόλως, ούτε ιδρώνει το αυτί τους, για την ιερόσυλη και βάναυση καταπάτησή τους (καταστρατήγησή τους).

20. Εσείς οι προσκυνημένοι και μνημονευτές των παναιρετικών οικουμενιστών θεωρείτε ότι τα μυστήριά τους είναι έγκυρα και κανονικά. Συνεπώς και οι σύνοδοι που συγκαλούν είναι κανονικές (αν και αιρετικές) απέναντι στον Θεό! Είναι λοιπόν τόσο άκυρο να λέτε ότι οι σύνοδοι αυτές είναι άκυρες και άλλα όμοια (ότι ‘πέθανε και ετάφη η σύνοδος’ κλπ.)!

21. Δηλ. το δόγμα των πιστών που συνεχίζουν να μνημονεύουν πλέον (μετά την αντίΧριστη σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016)) τον Βαρθολομαίο και τους συν αυτώ αρχιερείς των 10 Αυτοκέφαλων πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών είναι πια: ‘όλοι, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι σώζονται’. Γιατί λοιπόν τότε να είναι κανείς Ορθόδοξος και όχι παπικός, προτεστάντης, ιεχωβάς κ.ο.κ.;

22. Εκείνο που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, το ‘μενέλ, θεκέλ, φαρές’ (δηλ. ‘εζυγίσθης, εμετρήθης και ευρέθης λειψός’) ο Κύριος απευθύνει σήμερα στους πιστούς. Όσους μετά την σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016) Τον ανασταυρώνουν και συνεχίζουν να μνημονεύουν και συν-κοινωνούν με τον Βαρθολομαίο και την παρέα του τους αρχιερείς των 10 Αυτοκέφαλων πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών. Πρωτίστως βέβαια τους ρασοφόρους…

23. Λατρεία στον σατανά πλέον προσφέρουν όσοι συνεχίζουν να μνημονεύουν πλέον (μετά την αντίΧριστη σύνοδο Κρήτης (Κολυμπάρι, 6.2016)) τον Βαρθολομαίο και τους συν αυτώ αρχιερείς των 10 Αυτοκέφαλων πρώην Ορθόδοξων Εκκλησιών.

24. Όλες (σχεδόν) οι αιρέσεις υπήρξαν αλλοιώσεις του δόγματος (διδασκαλίας) και όχι αλλαγές στα Μυστήρια (τουλάχιστον αρχικά). Αυτό για όσους εσφαλμένα (αιρετικώς) διατείνονται ότι η διαφοροποίηση (με τους οικουμενιστές) έγκειται στην διδασκαλία και όχι στα Μυστήρια και τις ακολουθίες(!!!!!)

25. Όπως υπάρχουν οι παναιρετικοί του Οικουμενισμού, έτσι εμφανίζονται και κάποιες περιπτώσεις παναιρετικών στους αντιοικουμενιστές, στους οποίους πνέουν μποφόρ αίρεσης.