Τα Σπουδαία

1. Η μισθοδοσία των κληρικών αποτελεί βλασφη­μία κατά του Αγ.Πνεύματος!- 
(α) Συνεπώς, εγείρεται τεράστιο θέμα με την αιώνια σωτηρία όλων των κληρικών που εμπλέχθηκαν στην παγίδα αυτή. 
(β) Ο Κύριος δίνει μέγιστη ευκαιρία στους κληρικούς του με την αποτείχισή τους από τις 'εκκλησίες' που ανασταύρωσαν την Ορθοδοξία στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Ιούνιο 2016) μετέχοντας και μη καταδικάζοντάς την δημόσια, ως όφειλαν, δίνει την ευκαιρία να παύσουν έτι να βλασφημούν (δηλ. όντας  μισθοδοτούμενοι) και να γίνουν πάλι πραγματικοί (αρχ)ιερείς Του (δηλ. όχι μισθωτοί ποιμένες (Ιω.ι',12))! Πόσοι όμως το κατανοούν;

 
2. Χωρίς ορθό δόγμα δεν έχει αξία το ορθό ήθος για την σωτηρία του ανθρώπου! Χωρίς Όρους και Κανόνες (ορθό Δόγμα) τι να τα κάνεις τα Γερο­ντικά;!.. (πρβλ. Με το του Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου: ‘ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων’!!!) 

3.Έφθασε η εποχή που πρέπει να αποφεύγεις να πηγαίνεις στις εκκλησίες (που μνημονεύουν τους συνομώτες που συμμετείχαν και αποδέχονται το συνέδριο στο Κολυμπάρι Κρήτης (Ιούνιος 2016)). Και κατ’επέκταση στα κατηχητικά! Τώρα με την παναίρεση του Οικου­μενισμού εντός αυ­τών (‘εκκλησίας’ και κατηχητικών). 

4.Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθε πιστός για τον Οικουμενισμό και για την κοινωνία με την παναιρετική ‘εκκλησία’ εκείνων που μετείχαν στο Κολυμπάρι (6ος/2016). Αλλά τι πρέπει να κάνει. Δηλ. αποτείχιση! 

5.Απλώς όμως: οι σύγχρονοι (φερόμενοι ως) ‘πιστοί’ θέλουν να μένουν στην άγνοια. Ώστε να αδρανούν και να μη τους κοστίσει ΤΙΠΟΤΕ η πίστη τους αυτή! 

6.Πολλοί κοινωνάνε από το Ποτήριο του Χριστού και από το ποτήρι των Οικουμενι­στών, δηλ. των δαιμόνων! Εσύ μήπως πράττεις έτσι επίσης; ‘τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου’;(Β’Κορ.ς’,15). Είναι το ίδιο με εκείνους που κοινωνάν και στους Παπι­κούς και στους Ορθοδόξους!

7.Και στην περίπτωση αυτή ποιείται διαβολική αντιστρο­φή. Το εφετό ανώτερο στην πίστη θεωρείται ακραίο! Και τώρα στην περίπτωση της αποτείχισης. Δηλ. το να θέλεις να πράξεις ό,τι ακριβώς εντέλλεται ο Κύριος (δηλ. απόλυ­τη αποτείχιση) θεωρείται ζηλωτισμός, ακραίο κλπ. κλπ. Ως να μιλάει δηλ. ο διάβολος...

8.Τα Γεροντικά και τα άλλα ιερά βιβλία αναφέρονται σε αληθινούς και απαραχάρακτους Ορθοδόξους (αναχωρητές, αββάδες, γέροντες κλπ.). Σε αυτά δεν δικαιούται μετοχής όποιος μετοχή έχει με την αίρεση, πόσο μάλλον με την σημερινή παναίρεση του Οικου­μενισμού (δηλ. μετέχει στις ‘εκκλησίες’, μονές κλπ. που δεν καταδίκασαν το εωσφορικό συνέδριο στο Κολυμπάρι τον Ιούνιο 2016 (το οποίο βλάσφημα ονομάζεται ‘Αγία και με­γάλη σύνοδος της Ορθοδοξίας’) και μνημονεύουν τους παναιρετικούς επισκόπους των ‘εκκλησιών’ που αποδέχονται το συνέδριο εκείνο (είτε ήταν παρόντες στο Κολυμπάρι είτε δεν το καταδίκασαν δημόσια και δεν διέκοψαν κοινωνία με όσους το αποδέχονται)).