Αίτια Οικουμενισμού1. Και αν απέτυχε ο μοναχισμός, και εν γένει το ποίμνιο, οφείλεται στο εξής.
Πιστοί, ποίμνιο, μοναχοί, κλπ. υπήρξαν προϊόντος του χρόνου μέχρι σήμερα, υπήρξαν χωρίς (σωστά) θεμέλια. Με τελείως λανθασμένα, ελλειματικά ή ανύπαρκτα θεμέλια!
 
Θεμέλια πρωτίστως δογματικά
 
Έπειτα θεμέλια διάκρισης

Ακόμη θεμέλια σωστής νοηματοδότησης και εφαρμογής των διαδικασιών, αρετών κλπ. Όπως π.χ. υπακοής κλπ.

2. Αλλά πώς οι άνθρωποι να μη βλέπουν καχύποπτα και παράξενα την όντως Ορθοδοξία και τον όντως Χριστό;! Αφού έχουν συνθέμελα διαποτισθεί και διαβρωθεί από το πνεύμα της τηλεόρασης, το κάθε αντίΧριστο, πορνικό και πονηρό πνεύμα που διεσπάρει από τον Διαφωτισμό (Illumination) και έπειτα (δηλ. από την νέα Τάξη) και συνεχίζει με λύσσα να διασπείρεται παντού (στην εκπαίδευση και τα σχολεία, στην λογοτεχνία και τέχνη, στην Θεολογία και την Εκκλησία κλπ. κλπ.). Δηλ. από το πνεύμα το κοσμικό που είναι το δαιμονικό πνεύμα.

3. Γιατί όμως τόσο πολύ θέλουν να επιβάλουν παντού τον Οικουμενισμό; Διότι τον θέλουν τα αφεντικά τους (η Νέα Τάξη των αντίχριστων). Και θέλουν ΟΛΟΥΣ στην παγίδα αυτού. Διότι το μεγάλο αφεντικό όλων τους, ο αντίχριστος διάβολος θέλει ‘πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς’(Μτθ.κδ’,24)