Τα Σπουδαία

1. Η μισθοδοσία των κληρικών αποτελεί βλασφη­μία κατά του Αγ.Πνεύματος!- 
(α) Συνεπώς, εγείρεται τεράστιο θέμα με την αιώνια σωτηρία όλων των κληρικών που εμπλέχθηκαν στην παγίδα αυτή. 
(β) Ο Κύριος δίνει μέγιστη ευκαιρία στους κληρικούς του με την αποτείχισή τους από τις 'εκκλησίες' που ανασταύρωσαν την Ορθοδοξία στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Ιούνιο 2016) μετέχοντας και μη καταδικάζοντάς την δημόσια, ως όφειλαν, δίνει την ευκαιρία να παύσουν έτι να βλασφημούν (δηλ. όντας  μισθοδοτούμενοι) και να γίνουν πάλι πραγματικοί (αρχ)ιερείς Του (δηλ. όχι μισθωτοί ποιμένες (Ιω.ι',12))! Πόσοι όμως το κατανοούν;

 
2. Χωρίς ορθό δόγμα δεν έχει αξία το ορθό ήθος για την σωτηρία του ανθρώπου! Χωρίς Όρους και Κανόνες (ορθό Δόγμα) τι να τα κάνεις τα Γερο­ντικά;!.. (πρβλ. Με το του Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου: ‘ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων’!!!) 

3.Έφθασε η εποχή που πρέπει να αποφεύγεις να πηγαίνεις στις εκκλησίες (που μνημονεύουν τους συνομώτες που συμμετείχαν και αποδέχονται το συνέδριο στο Κολυμπάρι Κρήτης (Ιούνιος 2016)). Και κατ’επέκταση στα κατηχητικά! Τώρα με την παναίρεση του Οικου­μενισμού εντός αυ­τών (‘εκκλησίας’ και κατηχητικών). 

4.Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθε πιστός για τον Οικουμενισμό και για την κοινωνία με την παναιρετική ‘εκκλησία’ εκείνων που μετείχαν στο Κολυμπάρι (6ος/2016). Αλλά τι πρέπει να κάνει. Δηλ. αποτείχιση! 

5.Απλώς όμως: οι σύγχρονοι (φερόμενοι ως) ‘πιστοί’ θέλουν να μένουν στην άγνοια. Ώστε να αδρανούν και να μη τους κοστίσει ΤΙΠΟΤΕ η πίστη τους αυτή! 

6.Πολλοί κοινωνάνε από το Ποτήριο του Χριστού και από το ποτήρι των Οικουμενι­στών, δηλ. των δαιμόνων! Εσύ μήπως πράττεις έτσι επίσης; ‘τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου’;(Β’Κορ.ς’,15). Είναι το ίδιο με εκείνους που κοινωνάν και στους Παπι­κούς και στους Ορθοδόξους!

7.Και στην περίπτωση αυτή ποιείται διαβολική αντιστρο­φή. Το εφετό ανώτερο στην πίστη θεωρείται ακραίο! Και τώρα στην περίπτωση της αποτείχισης. Δηλ. το να θέλεις να πράξεις ό,τι ακριβώς εντέλλεται ο Κύριος (δηλ. απόλυ­τη αποτείχιση) θεωρείται ζηλωτισμός, ακραίο κλπ. κλπ. Ως να μιλάει δηλ. ο διάβολος...

8.Τα Γεροντικά και τα άλλα ιερά βιβλία αναφέρονται σε αληθινούς και απαραχάρακτους Ορθοδόξους (αναχωρητές, αββάδες, γέροντες κλπ.). Σε αυτά δεν δικαιούται μετοχής όποιος μετοχή έχει με την αίρεση, πόσο μάλλον με την σημερινή παναίρεση του Οικου­μενισμού (δηλ. μετέχει στις ‘εκκλησίες’, μονές κλπ. που δεν καταδίκασαν το εωσφορικό συνέδριο στο Κολυμπάρι τον Ιούνιο 2016 (το οποίο βλάσφημα ονομάζεται ‘Αγία και με­γάλη σύνοδος της Ορθοδοξίας’) και μνημονεύουν τους παναιρετικούς επισκόπους των ‘εκκλησιών’ που αποδέχονται το συνέδριο εκείνο (είτε ήταν παρόντες στο Κολυμπάρι είτε δεν το καταδίκασαν δημόσια και δεν διέκοψαν κοινωνία με όσους το αποδέχονται)).

Περί Υπακοής
1. Ας γνωρίζει κάθε ένας ότι υπακοή ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να μη κάνει κάποιος για τα ακόλουθα 3 πράγματα:

(α) φόνο

(β) πορνεία/μοιχεία

(γ) ΑΙΡΕΣΗ

Έτσι και σήμερα στην περίπτωση του Οικουμενισμού δεν τίθεται πλέον θέμα πνευματικού και υπακοής όταν ο μέχρι πριν το συνέδριο στο Κολυμπάρι Κρήτης τον Ιούνιο 2016 πνευματικός, δεν αποκηρύξει δημόσια το εν λόγω αντίΧριστο συνέδριο.

2. Οι πιο πιστοί της Εκκλησία κλειδώνουν την πίστη τους ώστε να μένει ασάλευτη. Αλλά δυστυχώς αντί να την κλειδώνουν στον Χριστό και σε ό,τι εντέλλεται, την κλειδώνουν σε πρόσωπα (γεροντολαγνεία).

3. Τα 2 άκρα:

(α) Δεσποτοκρατία/δεσποτοκεντρισμός

(β) Γεροντο-κρατία/γεροντο-κεντρισμός

Ή με άλλους όρους:

(α) Οικουμενισμός

(β) Γεροντο-κρατία

4. Οι πιστοί που συνεχίζουν να κάνουν υπακοή σε γεροντάδες που συνεχίζουν να μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο και τους οικουμενιστές Αρχιερείς των 10 πρώην Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, εκείνοι μάλιστα που σε ΟΛΑ τους δικαιολογούν και δεν τους θεωρούν υπαίτιους αίρεσης, εκείνοι οι πιστοί στην ουσία λένε:

‘ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ’!

5. Η αδράνεια στην Εκκλησία είναι πολύ μεγάλη σήμερα στην περίπτωση της αποτίναξης της παναίρεσης του Οικουμενισμού και της καταδίκης του συνέδριου στο Κολυμπάρι Κρήτης τον Ιούνιο 2016, όπως και συνεπώς ο αντίστοιχος απαιτούμενος χρόνος για αποτείχιση. Και αυτό οφείλεται σε πολυάριθμους λόγους. Ένας κύριος λόγος είναι η λανθασμένη, παραχαραγμένη και υπό εκμετάλλευση έννοια της υπακοής.


6. Γεροντολαγνεία: πιστεύουν στον Γέροντα και όχι στον Θεό.

(Υπ)ακούνε στον Γέροντα και όχι στον Θεό.

Κίνδυνοι
1. Αφού γλιτώσει κανείς από την παγίδα και δαιμόνια του Οικουμενισμού, έπειτα τον αναμένει η παγίδα του εγωισμού (του) και την υπερηφάνειας. Όπως πολλοί (όπως τότε στον Προτενσταντισμό, κλπ.) προσπάθησαν αυτοί να ‘σώσουν’ την Εκκλησία, δηλ. να προβληθούν και να κερδίσουν δόξα. Έτσι και τώρα πολλοί αυτόκλητοι ‘σωτήρες’ εμφανίζονται με κίνητρο την υπερηφάνεια τους στην πραγματικότητα.

Διακοπή μνημόνευσης-κοινωνίας & Αποτείχιση
1. Η κατάσταση των συγκοινωνούντων δοχείων στην Εκκλησία.

Και αλλού έχουμε αναφέρει και είναι διδασκαλία Πατέρων ότι ο Θεός Δημιούργησε τον κόσμο και έδωσε δια των υλικών πραγμάτων παραδείγματα ομόλογα για τα πνευματικά. Εξάλλου ο Ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος χρησιμοποίησε εκφράσεις από τον φυσικό κόσμο (πετεινά ουρανού, κρίνα αγρού κλπ.) ώστε υποδείξεις στους ανθρώπους συμπεριφορά κλπ. Τέτοια ομόλογη περίπτωση αποτελούν τα από τον φυσικό κόσμο συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο να κατανοήσει αναλόγως το τι συμβαίνει σε πνευματικό επίπεδο εντός της Εκκλησίας. Η επιμόλυνση λοιπόν στην Εκκλησία συμβαίνει με τον τρόπο αυτό:

Όταν μνημονεύεται ένας:

(α) απευθείας εγνωσμένος αιρετικός (όπως π.χ. ο Βαρθολομαίος, ο Ιγνάτιος Βόλου, ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος κλπ.)

(β) έμμεσα αιρετικός (όπως π.χ. που συμμετείχε ή αναγνωρίζει ή δεν καταδίκασε το συνέδριο στο Κολυμπάρι Κρήτης τον Ιούνιο 2016)

Όταν συν-κοινωνία (δηλ. κοινή συμμετοχή σε ακολουθίες και Μυστήρια (και όχι μόνο στην συμμετοχή στην Θ/Κοινωνία)) υπάρχει άλλων ατόμων που είναι αιρετικά οποιασδήποτε μορφής (π.χ. και όσων συμμετέχουν, κοινωνούν κλπ. σε εκκλησίες που μνημονεύονται οι αρχιερείς των 10 πρώην Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών (αφού κανένας τους δεν καταδίκασε δημόσια το συνέδριο στο Κολυμπάρι Κρήτης τον Ιούνιο 2016. Αλλά και όσοι ανήκουν στις 4 Ορθόδοξες Εκκλησίες που δεν συμμετείχαν στο συνέδριο στο Κολυμπάρι Κρήτης τον Ιούνιο 2016 δημιουργούν αιρετική συγκοινωνία ενόσω δεν διακόπτουν οι προκαθήμενοί τους να μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο και τους άλλους 9 προκαθημένους που συμμετείχαν στο Κολυμπάρι ή μάλιστα και να συν-κοινωνούν με εκείνους. Ακόμη και ένα άτομο που δεν έχει διακόψει μνημόνευση και κοινωνία (δεν έχει κάνει αποτείχιση δηλ.) με τις 10 πρώην Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες (όπως προηγουμένως είπαμε) και μπαινοβγαίνει στις εκκλησίες τους, και λοιπόν ένα τέτοιο άτομο βρεθεί σε ακολουθία Ορθοδόξων (που έχουν δηλ. κάνει αποτείχιση) ήδη έχει μεταφέρει τον μολυσμό στην τελούμενη ακολουθία και τους συμμετέχοντες.

Σκεφτείτε επί τούτου μόνο αυτό: όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις όπου μετέχουν στις ακολουθίες, μνημονεύονται κλπ. παπικοί!........... Δεν συγχωρείται από τις Οικουμενικές Σύνοδους, τους Πατέρες, την Ορθοδοξία εν γένει ΚΑΜΜΙΑ μνημόνευση, συμμετοχή, συγ-κοινωνία!!!!