Κίνδυνοι
1. Αφού γλιτώσει κανείς από την παγίδα και δαιμόνια του Οικουμενισμού, έπειτα τον αναμένει η παγίδα του εγωισμού (του) και την υπερηφάνειας. Όπως πολλοί (όπως τότε στον Προτενσταντισμό, κλπ.) προσπάθησαν αυτοί να ‘σώσουν’ την Εκκλησία, δηλ. να προβληθούν και να κερδίσουν δόξα. Έτσι και τώρα πολλοί αυτόκλητοι ‘σωτήρες’ εμφανίζονται με κίνητρο την υπερηφάνεια τους στην πραγματικότητα.